Kleine woonvormen

Kleine woonvormen zijn bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking. Ze worden ook wel gezinsvervangende tehuizen voor lichamelijk gehandicapten genoemd. Je kunt er met zorg en begeleiding redelijk zelfstandig wonen. Je woont er wel met zo'n vijftien tot veertig anderen.

In de meeste kleine woonvormen heeft iedere bewoner zijn eigen kamer en worden er een aantal voorzieningen gedeeld, zoals een keuken en een gemeenschappelijke huiskamer. Vaak is er wel een eigen badkamer en soms hebben de bewoners een eigen kitchenette (minikeuken).

In kleine woonvormen is beperkte hulp mogelijk. Er is ADL-hulp en begeleiding. Kleine woonvormen liggen verspreid over heel Nederland in gewone woonwijken. De opzet van de woonvormen verschilt. In de ene woonvorm ligt de nadruk op gezamenlijke activiteiten en in de andere juist op zelfstandigheid. Om te kunnen wonen in een kleine woonvorm heb je een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).


Ga verder met:

>> Ga terug naar het overzicht