Vanmiddag is het  eerste exemplaar van het rapport ‘Een actueel perspectief op kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland – omvang, samenstelling en participatie’ overhandigd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (D66) Ingrid van Engelshoven. Dit rapport van het Verwey-Jonker Instituut, gefinancierd door FNO, werd aangeboden door projectleider Lineke van Hal en voorzitter Jongerenpanel Bente van Oort. Het event ‘Krachtpatsers’ bood een gevarieerd programma waarin de resultaten van vier jaar programma Zorg én Perspectief werden gevierd. Het Nivel heeft een evaluatieonderzoek naar dit programma gedaan. Belangrijkste uitkomst is dat er belangrijke voorwaarden zijn gecreerd om het verschil in maatschappelijk perspectief voor jongeren met een chronische aandoening t.o.v. gezonde leeftijdsgenoten te verkleinen, maar dat er ook nog veel werk te doen is. Daarom is vandaag ook vooruit gekeken naar de toekomst van dit programma. Kim Putters (directeur SCP), Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en Machteld Huber (Institute for Positive Health) leverden een inspirerende bijdrage aan het event. Naast een bruisende festivalmarkt waren er verschillende workshops. Het programma werd knallend afgesloten door het Jongerenpanel ZéP met de start van de Jongerencommunity.

De oorspronkelijke nieuwsflits, met hierin linken naar de onderzoeken en het aanmeldformulier om op de hoogte te blijven van de jongeren community, kunt u hier vinden.