De Transitie Toolkit wordt op onze website veel bezocht door professionals en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee! De Handreiking Transitiezorg zal ook in 2022 gepubliceerd worden. In samenspraak en samenwerking met de werkgroep van de handreiking zullen wij onze Toolkit naadloos hierop laten aansluiten.

Er ligt al veel op de plank maar er moet ook nog veel werk verzet worden. Zo zullen de regelmatige bezoekers van onze website zien dat er nu al een nieuwe pagina ‘Opzet Transitiepoli en Toolkit‘ is gemaakt. Op deze plek worden dan ook de komende tijd de nodige aanpassingen gedaan.

Mogelijk ondervindt u hiervan enige hinder maar wij zullen zoveel mogelijk zorgen dat de informatie op een logische plaats beschikbaar blijft. Wij houden je op deze plaats op de hoogte van alle vorderingen!

Heb je suggesties om de toolkit of onze website te verbeteren? Laat het weten via OpEigenBenen@hr.nl.