U kunt zich vanaf heden inschrijven voor de Conferentie Transitiezorg: niet zo, maar zo!

Jongeren met chronische aandoeningen willen graag op eigen benen staan. Voor zorgverleners die te maken hebben met deze groep is dat een hele uitdaging. Hoe organiseren we een veilige en vertrouwde overstap van kinderzorg naar de zorg voor volwassenen? Hoe bereiden we jongeren en hun ouders goed voor op de volwassenheid? Wat is er bekend uit recent onderzoek naar de risico’s en indicatoren voor goede transitiezorg?

Op al die vragen komt op 13 september een antwoord. Maar bovenal krijg je de kans om te leren van de ervaringen van jongeren en teams van zorgverleners die hebben gewerkt aan verbetering van hun transitiezorg. Ook maak je kennis met nieuwe werkwijzen zoals Ready Steady Go! We sluiten af met het ondertekenen van een pleidooi om te komen tot een Kwaliteitsstandaard Transitie in de Medische Zorg, gebaseerd op het Tien punten programma ‘Betere transitie in medische zorg’.

Deze conferentie is interessant voor iedereen die te maken heeft met jongeren met uiteenlopende chronische aandoeningen.