Jongeren editie – Praatplaat Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg

Wij zijn trots om deze praatplaat in november 2022 op onze website te mogen presenteren. Nadat de praatplaat die primair gericht was op professionals en teams in de transitiezorg was gelanceerd bleek dat er ook behoefte was aan een praatplaat waar de jongere zelf zich nog meer in zou herkennen. In deze praatplaat gericht op de jongere zelf neemt het dagelijks leven een grotere rol in. Uiteindelijk is één van de grootste uitdagingen van jongeren en ouders om de ziekte of chronische aandoening te integreren in dit dagelijkse leven.

De weg die jij als jongere in de transitieleeftijd aflegt is in deze praatplaat visueel vorm gegeven. De elementen uit de kwaliteitsstandaard transitiezorg zijn naast de ontwikkeling in het dagelijks leven ook zichtbaar. ‘De Betekenaar’ heeft in nauwe samenwerking met het Op Eigen Benen projectteam en met behulp van input van JongPit én professionals met affiniteit met transitiezorg de praatplaat vorm gegeven.

De praatplaat is primair gericht op jongeren (en hun ouders) in de transitiefase. Zo kan hij worden uitgeprint en als gesprekshulpmiddel dienen. Maar ook kan hij digitaal met anderen en op sociale media worden gedeeld.

Youth edition – Talking Board Youth in transition from child care to adult care

We are proud to present this Talking Board on our website. After launching the talking plate aimed primarily at professionals and teams in transition care, it became apparent that there was also a need for a talking plate in which the young person themselves would recognize themselves even more. In this Talking Board focused on the young person themselves, everyday life takes a larger role. Ultimately, one of the greatest challenges of young people and parents is to integrate the disease or chronic condition into this daily life.

The road you take as a young person in transition is visually represented in this Talking Board. The elements from the transition care quality standard are visible in addition to the development in daily life. In close collaboration with the On Your Own Feet project team and with the help of input from JongPit and professionals with an affinity for transition care, “De Betekenaar” has designed the visuals.

The Talking Board is primarily aimed at young people (and their parents) in transition. It can be printed out and used as a conversation aid. But it can also be shared digitally with others and on social media.

Verkrijgen en gebruik van de praatplaat

De praatplaat mag kosteloos gebruikt en verspreid worden zoals hij op website opeigenbenen.nu is gepubliceerd. De afbeeldingen en logo’s mogen niet gewijzigd worden.

Obtaining and using the Talking Board

The talking picture may be used and distributed free of charge as published on website opeigenbenen.nu. The images and logos may not be changed.