Wanneer er in de politiek beslissingen moeten worden genomen waarbij belangen van jongeren op het spel staan, wordt er te vaak over en niet mét jongeren beslist. Met de leergang Jongerenbelang In Beweging geeft de PA-academie in samenwerking met FNO (programma Zorg én Perspectief) jongeren daarom de kennis en vaardigheden in handen om hun belang in beweging te brengen. De tweede leergang start in november.

Voor wie?

De leergang Jongerenbelang In Beweging is gericht op jongeren van ongeveer 18 tot 25 jaar die hun belang effectief op de kaart willen zetten. Hierbij kun je denken aan jongeren die zitting (willen) hebben in jongerenpanels, adviesraden (bijvoorbeeld voor de Wmo), raden van toezicht in zorg en welzijn, gemeente- of jeugdraden en belangenorganisaties zoals vakbonden en het LAKS.

Hoe?

Het totale traject van de leergang Jongerenbelang In Beweging duurt bijna een half jaar, twee dagen per maand. Het programma helpt jongeren op weg om hun belangen te behartigen. In de leergang laten deskundigen jou als deelnemer kennismaken met veel verschillende onderwerpen, zoals een inleiding in de politiek en belangenbehartiging, strategievorming en gespreks- en presentatietechnieken. Je krijgt persoonlijke begeleiding van een coach.

Aanmelding en intake

Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken met een motivatiebrief gericht aan de centrale trainers marielle@pa-academie.nl en bert_kuipers@fondsnutsohra.nl. Na een eerste selectie op basis van de motivatiebrieven bestaat de intake verder ondermeer uit een Insight Discovery Test en een persoonlijk gesprek met de trainers.