Als één van de resultaten van het Peer-buddy project is er een animatiefilm ontwikkeld die u binnen uw ziekenhuis kunt gebruiken om transitie onder de aandacht van jongeren (en zorgprofessionals) te brengen.

Het project ‘Peer-buddy’s voor en door jongeren in de transitiezorg’ is een samenwerkingsproject van Stichting Kind en Ziekenhuis en Curias. Het project maakt deel uit van de programmalijn ‘Zorg én Perspectief voor jongeren met een chronische aandoening’ van FondsNutsOhra. Het project is een goed voorbeeld van doelgroepversterking van binnenuit: een project voor en door jongeren. Het project liep van juni 2016 tot april 2018. Momenteel wordt er gewerkt aan een doorstart van de pilot. Meer informatie? Kijk op http://www.goodbyekinderarts.nl/

Peerbuddy’s zijn jongvolwassenen met een chronische aandoening die zelf al de overgang naar de volwassenenzorg hebben meegemaakt. Zij kunnen door hun eigen recente ervaring als geen ander de chronisch zieke jongere hierin begeleiden. Door contact met de peerbuddy worden de zelfmanagementvaardigheden bij de chronisch zieke jongere door een leeftijdsgenoot (peer) vergroot. Bovendien doet de peerbuddy zelf ook verschillende vaardigheden op en maakt een persoonlijke ontwikkeling door.

Het peerbuddy-project is echt een project voor én door jongeren geweest. Jongeren waren actief betrokken gedurende het hele project. Door focusgroepen met jongeren, die de overstap naar de transitie al hebben mee gemaakt, zijn knelpunten in kaart gebracht. Op basis van deze knelpuntenanalyse is vervolgens samen met de doelgroep (en het jongerenpanel) de opleiding tot peer-buddy opgezet. In een pilotfase zijn getrainde peer-buddy’s gekoppeld aan hun peers voor een periode van een jaar. De pilot is vervolgens samen met de peers en de buddy’s geëvalueerd. De benoemde leerpunten worden mee genomen in een vervolgproject.