Jongerenpanel ZéP en Emma at Work overhandigen petitie aan de Tweede Kamer op 22 januari 2019.

Geef alle jongeren met een chronische aandoening een kans op de arbeidsmarkt met de no-riskpolis! Met die boodschap overhandigden Emma at Work samen met het Jongerenpanel Zorg én Perspectief op 22 januari 2019 onder grote belangstelling een petitie aan de Kamerleden van de Tweede Kamercommissie SZW.

Tussen wal en schip
Samen met IederIn, MEE NL, CCZW, Bart de Graaff Foundation en de Edwin van der Sar Foundation vroegen het Jongerenpanel ZéP en Emma at Work in de Tweede Kamer aandacht voor een grote groep jongeren met een chronische aandoening die tussen wal en schip valt. Het grootste deel van de jongeren met een chronische aandoening valt niet onder de banenafspraak. Deze jongeren met name met grillige ziektebeelden zoals reuma, MS en de ziekte van Crohn, hebben geen enkel vangnet. Met als gevolg dat deze jongeren buiten de banenafspraak niet aan de bak komen, geen werk op niveau vinden of hun baan verliezen.

Met meerdere partijen in het veld roepen het Jongerenpanel en Emma at Work daarom op tot het starten van een pilot om de no-riskpolis ook voor jongeren buiten de banenafspraak mogelijk te maken oftewel een no-riskpolis voor álle jongeren met een chronische aandoening.