Het Ready Steady Go (RSG) programma is een nieuw, generiek transitieprogramma dat ingezet kan worden op iedere willekeurige polikliniek. Het programma is ontwikkeld in Engeland; de Nederlandse voorloper hiervan was het Individueel Transitieplan (ITP). Op de oorspronkelijke Engelse website is alle achtergrond informatie te vinden over het RSG-programma, inclusief alle lijsten, achtergrondinformatie en andere handige hulpmiddelen. Deze zijn ook vrij te downloaden en te gebruiken.

Binnen het project ‘Betere Transitie bij Diabetes’ van het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen van Hogeschool Rotterdam is RSG vertaald naar de Nederlandse context.

De ontwikkeling in Nederland is mede ondersteund door FNO Zorg én Perspectief en het Diabetesfonds.

De Tool Ready Steady Go 

Voor meer informatie, bekijken en downloaden van alle RSG lijsten in het Nederlands wordt u verwezen naar de Tool Ready Steady Go.