transitienet

Ready Steady GO – IBD

2019 – 2021

Jongeren met een chronische darmziekte moeten naarmate ze ouder worden de regie over hun medische zorg en hun leven overnemen van ouders. Dit gaat niet altijd gemakkelijk. In dit project gaan we samen met jongeren met een chronische darmziekte de tool Ready Steady Go in de praktijk van de zorg invoeren.

Lees meer over dit project

Volwassen worden en de transitie naar het ziekenhuis voor volwassen gaat niet altijd vanzelf als je een chronische aandoening hebt. Jongeren met chronische aandoeningen, hun ouders en hun zorgverleners lopen hier soms tegen problemen aan. Het eerste onderzoek Op Eigen Benen ging in 2004 van start en inmiddels zijn er al meerdere onderzoeken rondom transitie afgerond en lopende.

BTD

Betere Transitie bij Diabetes

2016 – 2018

Van alle leeftijdsgroepen hebben jongeren (15-25 jaar) de slechtste diabetesregulatie. De levenswijze en de zelfstandigheidsontwikkeling in deze levensfase staan vaak op gespannen voet met het leven met diabetes mellitus type 1 (DM1). Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouders en zorgverleners is dit een lastige periode. Zij moeten de regie over de behandeling overdragen naar de jongere én zorgen voor een soepele transitie naar de internist.

Lees meer over dit project

transitienet

Traject

2006 – 2018

Om jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen naar (passend) werk te begeleiden is een interventie (TraJect: aan het werk?!) ontwikkeld en vanaf 2007 toegepast in de polikliniek Jongvolwassenen van het ErasmusMC en Rijndam Revalidatiecentrum in Rotterdam.

Lees meer over dit project

transitienet

Ready Steady GO

2017

Het RSG-programma is een nieuw, generiek transitieprogramma dat ingezet kan worden op iedere willekeurige polikliniek. Het programma is ontwikkeld in Engeland; de Nederlandse voorloper hiervan was het Individueel Transitieplan (ITP).

Lees meer over dit project

nier groei-wijzer

Groei-Wijzers

2011 – 2017

Aanpassing, implementatie en eerste evaluatie van de verschillende groeiwijzers: een nieuw instrument om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen bij kinderen/jongeren met chronische aandoeningen. Er komt steeds meer aandacht voor de overgang (transitie) van kind naar volwassenheid voor jongeren met chronische aandoeningen.

Lees meer over dit project

oeb

Op Eigen Benen

2004 – 2017

Vanuit het Lectoraat Transities in Zorg, Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam) zijn er de afgelopen jaren drie onderzoeken tot stand gekomen: Op Eigen Benen, Op Eigen Benen Verder en Op Eigen Benen Vooruit!. Op deze pagina vindt u de opzet van alledrie de onderzoeken met de daarbij behorende uitkomsten.

Lees meer over dit project

SPIL

Self-management & Participation Innovotion Lab: SPIL

2011 – 2015

SPIL staat voor Self-management & Participation Innovation Lab, een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma van Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie) en Erasmus MC (Sophia en Revalidatie/TransitieNet). Het programma richt zich op het bevorderen en ondersteunen van zelfmanagement en participatie bij jongeren met chronische aandoeningen. Het doel is uiteindelijk dat jongeren zelf in staat zijn om hun leven met een chronische aandoening te managen en dat zij kunnen participeren in de samenleving.

Lees meer over dit project

TransitieEMB

Transitie bij EMB

2013 – 2015

Jongeren met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) hebben een zeer intensieve behandeling, zowel in de kindergeneeskunde als ook tijdens de dagbesteding. Ook deze jongeren ontgroeien de kinderzorg. Uit onderzoek weten we dat de overstap van kinderzorg naar volwassenenzorg bij veel jongeren met uiteenlopende aandoeningen niet vlekkeloos verloopt, maar hoe jongeren met EMB overstappen naar de volwassenenzorg en hoe dit ervaren wordt door betrokkenen is zeer weinig bekend.

Lees meer over dit project

camp cool

Camp COOL

2011 – 2012

De Nierstichting Nederland heeft in september 2011 reeds voor de vijfde keer Camp COOL georganiseerd. COOL staat voor Communicatie, Ontplooiing, Ontmoeting en Lol en is een activiteitenkamp voor 16-25 jarigen met een chronische nieraandoening. Tijdens deze kampweek leren jongeren met een chronische nieraandoening vaardigheden met en ván elkaar om zelfstandig met hun aandoening om te gaan. Ook wil het kamp jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen van de zelfstandigheid tijdens de transitieperiode van kindertijd naar volwassenheid, binnen en buiten de zorg.

Lees meer over dit project

secz talk

SeCZ TaLK

2011 – 2012

Over seks wordt weinig gepraat. Je eerste zoen, vrijen en verkering krijgen; jongeren met een chronische aandoening of beperking komen er vaak later aan toe dan hun leeftijdgenoten. Veel jongeren ondervinden hindernissen op het gebied van relaties. Zo kan contact maken met leeftijdgenoten of uitgaan lastiger zijn. Ook kunnen jongeren vragen hebben over seksualiteit, erfelijkheid, vruchtbaarheid en zwangerschap. Dit zijn gevoelige onderwerpen en praten hierover is niet altijd gemakkelijk.

Lees meer over dit project

transitienet

TransitieNet

2007 – 2010

TransitieNet biedt alle professionals binnen de revalidatie, die betrokken zijn bij de zorg voor jongeren met een chronische aandoening, een platform voor expertise- en informatieuitwisseling. Alle activiteiten van TransitieNet – het organiseren van expertmeetings, het verspreiden van behandelmodules en het bieden van ondersteuning van revalidatiecentra rondom transitiezorg – hebben tot doel voor jongeren en jongvolwassenen een goed zorgaanbod te bewerkstelligen.

Lees meer over dit project

carm

Een volwassen leven met CARM

2005 – 2009

Kinderen met aangeboren afwijkingen van darm en anus zoals CARM (Congenitale Ano-Rectale Misvormingen), ook bekend als anusatresie, en MHS (de ziekte van Hirschsprung), worden op jonge leeftijd geopereerd. Ze hebben vaak levenslang medische behandeling en begeleiding nodig. In de volwassenenzorg hebben chirurgen echter weinig ervaring met deze aangeboren kwalen, terwijl de kinderchirurg op zijn beurt niet alle kennis heeft over de specifieke problemen van de volwassene met CARM, bijvoorbeeld op het gebied van seksualiteit.

Lees meer over dit project