Vanuit het Lectoraat Transities in Zorg, Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam) zijn er de afgelopen jaren drie onderzoeken tot stand gekomen: Op Eigen Benen, Op Eigen Benen Verder en Op Eigen Benen Vooruit!. Op deze pagina vindt u de opzet van alledrie de onderzoeken met de daarbij behorende uitkomsten.

Fasering van het onderzoek

Fase 1: Wat willen en kunnen jongeren?

Interviews met jongeren
Het eerste deel van het onderzoek heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2005. 31 jongeren met een chronische aandoening, onder behandeling van het Erasmus MC- Sophia hebben meegedaan aan een interview. Voor het interview hebben zij een korte vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en wat zij zelfstandig kunnen. De deelnemers waren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar en al minstens twee jaar in behandeling van het Erasmus MC – Sophia. Zij zijn willekeurig gekozen uit het bestand van het Sophia. De jongere mocht meedoen met het onderzoek als de aandoening chronisch was, deze hem daadwerkelijk beperkt in het dagelijks leven en mentaal in staat was om een interview te doen. De interviews zijn uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Rotterdam (verpleegkundigen en fysiotherapeuten) onder begeleiding van de onderzoekers.

Jongeren konden zelf iemand interviewen!
Jongeren kregen de gelegenheid om zelf onderzoeker te zijn en zelf een interview af te nemen bij andere jongeren. Dit heeft namelijk meer of andere informatie opgeleverd dan wanneer de interviews door ons zouden zijn gedaan. Op 29 april 2006 hebben we een korte interviewtraining voor de jonge onderzoekers bij NRC Next georganiseerd waarna ze met een uitgebreide instructie op 13 mei 2006 interviews zijn gaan afnemen bij een speciaal daarvoor georganiseerde discoparty in de toenmalige Rotterdamse discotheek Nighttown.

Voor een verslag van de dag met activiteiten en foto’s van deze discoparty kijk hier!

Fase 2: Wat gebeurt er in de spreekkamer?

Zorgverleners doen ook mee!
In januari 2006 is het onderzoek uitgebreid naar de spreekkamer van het Erasmus MC – Sophia. Verpleegkundig consulenten van verschillende poli’s observeerden elkaars spreekuren en keken hoe de gesprekken met jongeren, hun ouders en hulpverleners (zoals de dokter, verpleegkundigen) verliepen. Ze hebben gekeken hoe dat wat de geïnterviewde jongeren in de gesprekken aangaven (fase 1) in de praktijk werd gebracht.

Wat vinden zorgverleners ervan?
In September 2006 werden de resultaten uit de eerste fase en de bevindingen van de verpleegkundig consulenten tijdens 3 bijeenkomsten met de zorgverleners uit het Sophia besproken.