Het RSG-programma is een nieuw, generiek transitieprogramma dat ingezet kan worden op iedere willekeurige polikliniek. Het programma is ontwikkeld in Engeland; de Nederlandse voorloper hiervan was het Individueel Transitieplan (ITP).

De ontwikkeling in Nederland is mede ondersteund door FNO Zorg én Perspectief en het Diabetesfonds.

Het RSG-programma begint met het uitreiken van een informatiefolder, daarna worden voor de transfer drie lijsten een voor een behandeld (Ready, Steady, Go). Na de overstap kan er verder worden gewerkt met de lijst Hello. Het RSG-programma is gericht op het empoweren van jongeren tijdens hun medische behandeling. Het is een actieplan voor het bevorderen van zelfmanagement en zelfredzaamheid. Er worden, samen met de jongere en de ouders, doelen bepaald en afspraken gemaakt. Op die manier worden de jongeren en hun ouders al heel vroeg aan het denken gezet over de volwassenenzorg en het transitieproces, waar ze in de nabije toekomst mee te maken gaan krijgen. Ook kan de voortgang van de jongere op het gebied van zelfstandigheid worden gemonitord.


Klik op de afbeelding voor het filmpje met ervaringsverhalen.

Tool Ready Steady Go
Handleiding voor professionals

Meer informatie over Ready Steady GO

Informatiefolder Ready Steady GO

van der Slikke, M., Bronner, M.B., van Staa, A.L. (2018). Klaar voor de overstap met READY STEADY GO. Magazine Kinderverpleegkunde 24 (1): 16-19

 Goedgekeurde Nederlandse lijsten om digitaal in te vullen en op te slaan

Goedgekeurde Nederlandse lijsten om te printen en handmatig in te vullen