Naar aanleiding van de onderzoeksprojecten ‘Op Eigen Benen’, ‘Op Eigen Benen Verder’ en ‘Op Eigen Benen Vooruit!’ zijn onderstaande boeken verschenen. Ze zijn te downloaden en te bestellen op de website van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Op Eigen Benen – Jongeren met chronische aandoeningen wat willen en kunnen zij in de zorg?

Over de onderzoeksresultaten van het kwalitatieve onderzoeksproject ‘Op Eigen Benen’ is een aantrekkelijk vormgegeven en uiterst leesbaar boek gemaakt “Op Eigen Benen: Jongeren met chronische aandoeningen wat willen en kunnen zij in de zorg?”

Het boek is hier te downloaden, maar het is ook mogelijk een full colour exemplaar te bestellen. De kosten hiervoor zijn €12,50, inclusief verzendkosten.

Op Eigen Benen Verder – Jongeren met chronische aandoeningen op weg naar zelfstandigheid in de zorg

Dit onderzoek is een kwantitatief vervolg op het project Op Eigen Benen, dat vooral een kwalitatieve onderzoeksopzet had. De onderzoeksresultaten uit Op Eigen Benen werden met behulp van een internetenquête voorgelegd aan alle jongeren met chronische aandoeningen in behandeling bij het Erasmus MC -Sophia. Wat willen en kunnen jongeren ten aanzien van hun zorg.

Ook dit boek is te downloaden of als full colour exemplaar te bestellen voor €12,50, inclusief verzendkosten.

Op Eigen Benen Vooruit! – Betere transitiezorg voor jongeren met chronische aandoeningen

In de afgelopen vijf jaar hebben de dertig deelnemende multidisciplinaire teams van zorgverleners mooie resultaten geboekt, lessen geleerd en tegenslagen gekend op het gebied van de verbetering van de transitiezorg en het zelfmanagement van jongeren met chronische aandoeningen. Deze kennis en ervaringen zijn gebundeld in het laatste boek (deel 3) uit de serie ‘Op Eigen Benen’.

Dit boek is te downloaden of als full colour exemplaar te bestellen voor de introductieprijs van €7,50, inclusief verzendkosten.

Voordeelbestelling!

U kunt ook de drie boeken gezamenlijk bestellen. In dat geval betaalt u slechts €20,-, inclusief verzendkosten!