Het onderzoeksprogramma SPIL is een goed voorbeeld van praktijkgericht onderzoek. SPIL staat voor Self-management Participation Innovation Lab: een academische werkplaats waarin professionals uit de praktijk samenwerken met onderzoekers, promovendi, docenten en studenten. In het RAAK-Pro programma werken Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie), Erasmus Universiteit Rotterdam (instituut Beleid & Management Gezondheidszorg) en Erasmus MC (Sophia en Revalidatie) aan de ontwikkeling en evaluatie van interventies die het zelfmanagement en de sociale participatie van jongeren met chronische aandoeningen bevorderen. Uiteindelijke doel is dat de jongere op eigen benen staat en de SPIL is in zijn/haar eigen leven. Dat betekent: de aandoening kunnen inpassen in het dagelijks leven, zelf de regie voeren en optimaal participeren in de samenleving. Voorbeeldinterventies zijn: de training TraJect: aan het werk?!, de Transitiepoli en de Groei-wijzer. Daarnaast heeft SPIL ook wetenschappelijke publicaties en proefschriften opgeleverd en deze kennis wordt ook gebruikt om het onderwijs te verrijken.

Mini-symposium SPIL De afgelopen vier jaar heeft het projectteam hard gewerkt aan het onderzoeken en ontwikkelen van interventies. Deze interventies zijn erop gericht jongeren met chronische aandoeningen beter toe te rusten op een zelfstandig leven met de aandoening en voor maatschappelijke participatie, in het bijzonder werk. Dat gebeurde in twee proeftuinen, namelijk Erasmus MC-Revalidatie en Erasmus MC-Sophia. De oogst van het programma is rijk. Zowel voor de wetenschap als voor de praktijk. Op 29 oktober worden de opbrengsten gepresenteerd tijdens een mini-symposium. U bent van harte uitgenodigd! Klik hier voor meer informatie.