Achtergronden en raamwerk Op Eigen Benen Vooruit versie april 2008