» Ga direct naar de beschikbare tools.

De jongere moet centraal staan als ‘partner in de zorg’. Dat betekent dat de jongere, op individueel niveau, centraal staat bij het opstellen van bijvoorbeeld het individueel transitieplan. Op collectief niveau betekent het dat de zorgprocessen heringericht worden om deze meer op maat te maken voor jongeren, ervoor zorgen dat jongere meer inbreng hebben bij consulten en besluiten over de zorg. De zorgverleners richten zich meer op de jongere en veel minder tot de ouders. De ouders blijven natuurlijk wel betrokken. En de jongeren worden gestimuleerd een actieve houding aan te nemen en hun vaardigheden voor zelfmanagement te vergroten.

Een aantal belangrijke indicatoren waaruit blijkt of de jongere centraal staat zijn: 

  • aantal jongeren dat een Individueel Transitie Plan (ITP) heeft
  • aantal keren dat ITP per jaar wordt bijgesteld
  • aantal jongeren van 16 jaar dat alleen op spreekuur komt
  • aanwezigheid van maatregelen om patiëntsturing te vergroten
  • initiatieven die genomen zijn om zorg meer adolescentvriendelijk te maken

Tools om de jongere centraal te stellen