» Ga direct naar de beschikbare tools.

Toekomstgericht

Wanneer een behandelteam kiest voor een toekomstgerichte en planmatige aanpak betekent dit, vanuit het individueel perspectief, dat de jongeren en hun ouders vroeg geïnformeerd moeten worden over de transitie, zodat ze er aan kunnen wennen en er naar toe kunnen werken. Op collectief niveau betekent dat het belangrijk is dat de transitie als een proces wordt gezien. Belangrijk daarbij is planmatig te werken door middel van een stappenplan en vast te stellen wat de concrete behandeldoelen zijn.

Een aantal belangrijke indicatoren voor een toekomstgerichte en planmatige aanpak zijn:

 • aanwezigheid van een generiek stappenplan voor zelfmanagement / zelfredzaamheid dat ziekte specifiek is uitgewerkt
 • aantal jongeren bij wie gebruik wordt gemaakt van checklists / ‘assessments of readiness’
 • aantal jongeren dat flexibel overstapt (in tegenstelling tot allemaal op vaste leeftijd)
 • leeftijd waarop transitie voor het eerst besproken wordt met ouders / jongere
 • oordeel van jongere / ouders over mate van planning en flexibiliteit

Coördinatie

Een goede transitieplanning kan niet zonder coördinatie. Het is belangrijk het proces van overdracht naar de zorg voor volwassenen soepel te laten verlopen en te zorgen voor optimale afstemming.

Een aantal belangrijke indicatoren voor goede coördinatie zijn:

 • aanwezigheid van transitiecoördinator aan beide zijden van de transitie
 • toegankelijkheid en tevredenheid over rol van transitiecoördinator
 • aanwezigheid van geschoold personeel in werken met adolescenten
 • aanbod in bijscholing
 • oordeel van jongere / ouders over coördinatie van zorg

Continuïteit

Bij continuïteit gaat het om de samenwerking en afstemming tussen de kinderzorg en volwassenenzorg. Afstemming gaat over het zo klein mogelijk houden van de ‘breuk’ tussen de kinderzorg en volwassenenzorg. Samenwerking gaat niet alleen over het overdragen van de patiëntgegevens, maar ook over het afstemmen van behandelprotocollen en werkwijzen.

Een aantal belangrijke indicatoren voor continuïteit zijn:

 • aanwezigheid van transitiepoli
 • aanwezigheid van een afdelingsbeleid / missie
 • afstemming van behandelprotocollen en procedures tussen kinder- en volwassenenzorg
 • organisatie van symbolisch afscheid / ontvangst
 • aanwezigheid van integrale overdracht van dossier
 • betrokkenheid van jongere bij overdracht
 • oordeel van jongere / ouders over continuïteit

Tools om het transitieproces organisatorisch te verbeteren