Betere transitie bij diabetes

Tijdens de slotconferentie van het verbeterprogramma: Betere transitie bij diabetes heeft het jongerenpanel deze film voor het eerst laten zien. De jongeren vertolken in deze film zelf een aantal rollen waardoor duidelijk gemaakt wordt aan professionals welke verbeterpunten de jongeren zelf zien.

Bekijk de film

Epilepsie Groei-wijzer

In deze film, gemaakt binnen het project ‘Epilepsie Groei-wijzer’, zijn jongeren met epilepsie en hun ouders te zien  tijdens een controle afspraak waarbij thema’s uit de Epilepsie Groei-wijzer worden besproken.

Bekijk de film

Bekijk de film met Engelse ondertiteling

Naar aanleiding van de onderzoeksprojecten ‘Op Eigen Benen’, ‘Op Eigen Benen Verder’ en ‘Op Eigen Benen Vooruit!’ zijn onderstaande films verschenen.

Klaar? Over! – Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit!

Deze film:

  • laat het belang van goede transitiezorg zien. De film vertelt waarom twee teams aan de Testfase van het Actieprogramma hebben meegedaan, wat zij hebben bereikt en waar ze tegenaan gelopen zijn;
  • deelt ervaringen van zowel jongeren, ouders als zorgverleners met verschillende interventies en tools, zoals het Individueel TransitiePlan (ITP), spiegelgesprekken, dossieronderzoek, jongeren alleen in de spreekkamer en gemeenschappelijk beleid;
  • is bedoeld om zorgprofessionals te informeren en inspireren en om nieuwe teams te werven voor het Actieprogramma. Tevens licht het docenten en studenten voor over het belang en de stand van zaken van transitiezorg. 

Bekijk de film

Te oud voor de kinderarts – kiesBeter.nl

In deze film, gemaakt door kiesBeter.nl, worden een aantal chronisch zieke kinderen gevolgd in hun transitie naar de volwassenenzorg.

Bekijk de film

SeCZ Talk – Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam

In deze korte projectfilm van het spel SeCZ Talk is te zien hoe het spel gespeeld wordt op de mytylschool SG Mariendeal VSO in Arnhem en hoe professionals het gebruik van SeCZ Talk ervaren.

Bekijk de film
For English subtitles, click here.