Betrokken ouders

Betrokken ouders2017-11-28T15:19:13+00:00

Ouders/verzorgers moeten betrokken zijn én blijven bij zorg in de transitiefase, maar hun rol moet veranderen. Ouders dragen in de transitiefase stapsgewijs de regie en verantwoordelijkheid over aan de jongere zelf. Het is de taak van de zorgverlener de ouder/verzorger hierin te begeleiden. Aan de zorgen van ouders moet apart aandacht besteed worden. Loslaten door ouders is bijzonder lastige opgave als jongere zorg- en/of begeleiding afhankelijk is.

Mogelijke indicatoren voor goede betrokken ouders zijn:

  • aantal ouders dat een eigen versie van ITP heeft / aanwezigheid van een stappenplan voor ouders
  • aanwezigheid van specifiek aanbod voor ouders
  • aanwezigheid van aanbod van lotgenotencontact (eventueel in samenwerking met patiëntenorganisatie)
  • aandacht voor bijzondere groepen ouders (bijvoorbeeld van ernstig zieke jongeren, van jongeren met psychische problemen en depressie et cetera)
  • oordeel van jongere/ouders over betrokkenheid van de ouders

Tools bij het thema Betrokken ouders zijn: