Continuïteit

Continuïteit2017-11-28T13:43:35+00:00

Bij continuïteit gaat het om de samenwerking en afstemming tussen de kinderzorg en volwassenenzorg. Afstemming gaat over het zo klein mogelijk houden van de ‘breuk’ tussen de kinderzorg en volwassenenzorg. Samenwerking gaat niet alleen over het overdragen van de patiëntgegevens, maar ook over het afstemmen van behandelprotocollen en werkwijzen.

Mogelijke indicatoren voor goede Continuïteit zijn:

  • aanwezigheid van transitiepoli
  • aanwezigheid van een afdelingsbeleid / missie
  • afstemming van behandelprotocollen en procedures tussen kinder- en volwassenenzorg
  • organisatie van symbolisch afscheid / ontvangst
  • aanwezigheid van integrale overdracht van dossier
  • betrokkenheid van jongere bij overdracht
  • oordeel van jongere / ouders over continuïteit

Tools bij het thema Continuïteit zijn: