Coördinatie

Coördinatie 2017-11-28T13:24:44+00:00

Een goede transitieplanning kan niet zonder coördinatie. Het is belangrijk het proces van overdracht naar de zorg voor volwassenen soepel te laten verlopen en te zorgen voor optimale afstemming. Om de coördinatie te verbeteren kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een transitiecoördinator.

Mogelijke indicatoren voor goede Coördinatie zijn:

  • aanwezigheid van transitiecoördinator aan beide zijden van de transitie
  • toegankelijkheid en tevredenheid over rol van transitiecoördinator
  • aanwezigheid van geschoold personeel in werken met adolescenten
  • aanbod in bijscholing
  • oordeel van jongere / ouders over coördinatie van zorg

Tools die bij het thema Coördinatie horen zijn: