Doel

Jongvolwassenen informeren over alles wat zij moeten (of willen) weten over type 1 diabetes.

Doelgroep

Jongvolwassenen die recent de diagnose type 1 diabetes hebben gekregen en zorgprofessionals die betrokken zijn bij deze jongvolwassenen.

Ontwikkelaars

Stichting ééndiabetes heeft in november 2019 Het Beste Diabetesidee 2019 gewonnen. Het in het leven roepen van deze prijs is een initiatief van het Diabetes Fonds. Na het winnen van deze prijs kwam de ontwikkeling van het magazine in een stroomversnelling. Artikelen werden geschreven en herschreven. Daarna is het magazine beoordeeld door een proefleespanel van 35 personen: jonge mensen met en zonder type 1 diabetes, diabetesverpleegkundigen, artsen en een diëtist. Na het verwerken van de feedback is het magazine verder vormgegeven door Joyce Zethof en Linda Sier.

Beschrijving

Het Diagnosemagazine heeft als titel ‘Type 1 heb je niet alleen!’ . Om dit extra te illustreren staat op de website van Stichting ééndiabetes een filmpje waarin Anne en Sanne, beiden jongeren met type 1 diabetes, uitleggen wat de reden is geweest waarom ze dit diagnosemagazine zo graag wilden ontwikkelen.

De boodschap die in het magazine vooral wordt uitgedragen is dat je ondanks de beperkingen die type 1 diabetes ongetwijfeld met zich meebrengt je wel een heel leuk leven kunt leiden. De jongvolwassenen worden uitgenodigd om de onderdelen te lezen die op dit moment relevant zijn voor de jongvolwassenen die het betreft. Daarnaast worden de jongvolwassenen die net de diagnose hebben gehad uitgenodigd om laagdrempelig contact op te nemen met andere jongvolwassenen die al meer ervaring hebben met de aandoening.

Onderwerpen die in het magazine aan de orde komen

 • Voeding
 • Sport
 • Medische onderwerpen zoals hypo’s en hypers en hoe hiermee om te gaan
 • Drugs en verslaving
 • Zwangerschap
 • Psychische problemen
 • Reizen
 • Technologie
 • Seksualiteit en het hebben van een partner
 • De Ramadan
 • Waar vind je andere mensen met type 1 diabetes

Hoe gebruik je als zorgverlener deze tool

Wanneer een jongvolwassene recent de diagnose type 1 diabetes heeft gekregen wordt aanbevolen om naar de website van Stichting ééndiabetes te verwijzen waar de jongvolwassene in de gelegenheid is om het magazine online te bekijken of te downloaden in PDF. Daarnaast zullen er in de ziekenhuizen papieren versies beschikbaar komen voor de net gediagnosticeerde jongvolwassenen.

Beschikbaarheid

Via de landingspagina van Stichting ééndiabetes kan de online versie van het magazine worden bekeken. Daarnaast kan de PDF versie worden gedownload en desgewenst worden uitgeprint.

Meer informatie?

Als jongvolwassene maar ook als zorgverlener kun je per mail contact opnemen met info@eendiabetes.nl