Verwijzing naar het Ready Steady Go – programma

Het Individueel Transitieplan is ontwikkeld door het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam binnen het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen. De ontwikkelingen op het gebied van transitiezorg zijn verder gegaan. Zo is in 2017 is het Ready Steady Go (RSG) programma vertaald naar het Nederlands en heeft dit de plaats van het Individueel Transitieplan ingenomen.

Het RSG-programma is een nieuw, generiek transitieprogramma dat ingezet kan worden op iedere willekeurige polikliniek.  Het RSG-programma begint met het uitreiken van een informatiefolder. Daarna worden voor de transfer drie lijsten één voor één behandeld (Ready, Steady, Go). Na de overstap kan er verder worden gewerkt met de lijst Hello. Er worden, samen met de jongere en de ouders, doelen bepaald en afspraken gemaakt. Op die manier worden de jongeren en hun ouders al heel vroeg aan het denken gezet over de volwassenenzorg en het transitieproces, waar ze in de nabije toekomst mee te maken gaan krijgen. Ook kan de voortgang van de jongere op het gebied van zelfstandigheid worden gemonitord.

Ga hier naar de tool Ready Steady Go en kijk op welke manier u het programma kunt inzetten.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen via opeigenbenen@hr.nl