Integrale zorg

Integrale zorg2017-11-28T15:27:00+00:00

Belangrijk bij adolescentenzorg is dat het om meer gaat dan de zorg voor de aandoening alleen. Dus ook onderwerpen als persoonlijke groei, sociaal-emotionele ontwikkeling, maatschappelijke participatie, seksualiteit en relatievorming, gezond leven, gezonde voeding en risicogedrag moeten aan de orde komen. Het is de taak van de zorgverlener deze onderwerpen aan te kaarten.

Mogelijke indicatoren voor goede Integrale zorg zijn:

  • aantal jongeren bij wie gebruik wordt gemaakt van HEADS screeningstool
  • aanwezigheid van ‘interagency links’
  • aanwezigheid van informatie
  • aanbod én deelname van jongeren aan integraal aanbod
  • oordeel van jongere / ouders over kwaliteit van integrale zorgverlening

Tools bij het thema Integrale zorg zijn: