Doel

Kinderen en jongeren met een chronische aandoening en hun ouders stapsgewijs voorbereiden op de transitie door één keer per jaar een planningsgesprek te organiseren naast de reguliere consulten.

Doelgroep

Kinderen en jongeren met een chronische aandoening in de leeftijd tot 19 jaar en hun ouders.

Ontwikkelaars

Het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam heeft binnen de onderzoeksprogramma’s Op Eigen Benen en Op Eigen Benen vooruit, de tool ‘Jaargesprek’ ontwikkeld in samenwerking met het diabetesteam van het Meander MC. Bij deze onderzoeksprogramma’s stond verbetering van transitiezorg voor jongeren met een chronische aandoening centraal.

Beschrijving

Transitie in zorg is niet één moment maar een proces waarin jongeren en ouders gedurende een bepaalde periode worden begeleid naar de nieuwe zorgsituatie. Een jaargesprek kan in dit proces een positieve bijdrage leveren. Hierin kan naast de, vaak kortere, reguliere controles gestructureerd en uitgebreid worden gesproken over de medische situatie, de gevolgen en mogelijkheden voor de toekomst en thema’s die in hun leven en dat van het gezin een rol spelen.

Tips voor een effectief jaargesprek

  • Het jaargesprek bij voorkeur multidisciplinair laten plaatsvinden. Zo heeft het Meander MC gekozen om het gesprek te houden met de kinderarts, kinderdiabetesverpleegkundige en diëtist.
  • Het jaargesprek vanaf het moment dat het kind / de jongeren in zorg komt inplannen. Op 18 of 19- jarige leeftijd vindt het laatste jaargesprek plaats.
  • Het plannen van het jaargesprek op een vast moment in het jaar, bijvoorbeeld bij de eerste poli-afspraak na de verjaardag, zorgt voor continuïteit.
  • Ter voorbereiding de jongere (en zijn ouders) een vragenlijst laten invullen zoals een ‘kwaliteit van leven’ vragenlijst, een lijst uit het Ready Steady Go programma of de Groei-wijzer zodat vooraf inzichtelijk is wat het kind / de jongere bezig houdt.
  • Voor het jaargesprek 60 minuten inplannen. Een deel kan gezamenlijk plaatsvinden, dus met alle disciplines erbij. Een deel kan apart plaatsvinden, bijvoorbeeld terwijl de ouders met de arts spreken, spreekt het kind / de jongere met de verpleegkundige. In ieder geval wordt het gesprek plenair afgesloten zodat er een plan met doelen kan worden vastgelegd voor het komende jaar.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen via opeigenbenen@hr.nl