Doel

Met behulp van de Last Thermometer voor Ouders (LTO) kan men op een snelle en efficiënte manier screenen welke ouders, van een kind met chronische ziekte, ondersteuning en hulp nodig hebben of zouden willen.

Naast een signaleringsinstrument is de LTO ook een communicatie hulpmiddel ten aanzien van psychosociale aspecten. Gebruik ervan kan de kwaliteit van de gesprekken tussen zorgverleners en ouders verbeteren.

Doelgroep

Ouders / verzorgers van kinderen en jongeren met chronische aandoeningen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar, die onder behandeling zijn (geweest) in een (kinder)ziekenhuis.

Ontwikkelaars

De Last Thermometer voor Ouders is gebaseerd op de Lastmeter, een veel gebruikt instrument voor volwassen oncologiepatiënten. De Lastmeter is een van origine Amerikaans gevalideerd screeningsinstrument. Het National Comprehensive Cancer Network (NCCN) heeft de eerste versie ontwikkeld onder de naam NCCN Distress Thermometer and Problem List for Patients.

Door middel van onderzoek  door de psychosociale afdeling van het Emma kinderziekenhuis is de Last Thermometer voor Ouders uitgebreid getest in hoeverre hij bruikbaar is om in te zetten bij ouders van kinderen en jongeren met een chronische aandoening.

Beschrijving

De LTO bestaat uit drie onderdelen:

 1. De Thermometer, waarop ouders met een cijfer van 0 tot 10 kunnen aangeven in welke mate zij last ervaren ten gevolge van de ziekte van hun kind.
 2. Een probleeminventarisatie op zes verschillende domeinen: praktisch, gezin/sociaal, emotioneel, lichamelijk, cognitief en opvoeding.
 3. Extra vragen over:
  • Het gevoel voldoende steun te ervaren
  • Of er vaak met onbegrip gereageerd wordt door de omgeving;
  • Of ouders zelf een chronische aandoening hebben
  • Hoe de omgang met medisch personeel is
  • Of ouders met een deskundige zouden willen praten over hun situatie

Hoe gebruik ik als zorgverlener deze tool?

Ouders vullen op gezette tijden de LTO in (meestal eens per jaar), voorafgaand aan het consult met een kinderarts. Afhankelijk van het multidisciplinaire team, bespreekt de maatschappelijk werker of de kinderarts/verpleegkundige de antwoorden met de ouders. Door regelmatig screenen kan de ontwikkeling in de ernst en aard van de klachten gevolgd worden en kan snel worden ingesprongen op een veranderende zorgbehoefte.

Score 4 of hoger?

Met behulp van de probleeminventarisatie kan de zorgverlener in één oogopslag zien waar de ouder problemen ervaart. Op basis hiervan kan de zorgverlener bepalen of verwijzing nodig is en wie daarvoor het meest geschikt is. Ook bij een lagere score dan 4 wordt kort gecheckt of de antwoorden kloppen met de gegeven score. Tot slot kan de ouder aangeven of hij/zij bij de ervaren problemen wel, misschien of geen professionele ondersteuning wil. Uit onderzoek blijkt dat ouders die op de thermometer als totale last een 4 of hoger omcirkelen, extra ondersteuning nodig hebben (Haverman et al., 2013).

Beschikbaarheid

 • De Last Thermometer kan ingevuld worden via het KLIK portaal.
 • U kunt de LTO opvragen bij dr. Hedy van Oers, werkzaam als onderzoeker / coördinator KLIK op de Psychosociale Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC via h.a.vanoers@amsterdamumc.nl

Verwijzing

Meer informatie?

U kunt contact opnemen via opeigenbenen.nl.