Doel

  • Jongvolwassenen met een chronische aandoening die zelf al de overgang naar de volwassenenzorg hebben meegemaakt begeleiden andere chronisch zieke jongeren.
  • Door contact met de peerbuddy worden de zelfmanagementvaardigheden bij de chronisch zieke jongere door een leeftijdsgenoot (peer) vergroot. Bovendien doet de peerbuddy zelf ook verschillende vaardigheden op en maakt een persoonlijke ontwikkeling door.

Doelgroep

Zowel jongvolwassenen met een chronische aandoening die zelf al de overgang naar de volwassenenzorg hebben meegemaakt als chronisch zieke jongeren die deze transitie nog niet (helemaal) hebben meegemaakt.

Ontwikkelaars

Het project ‘Peer-buddy’s voor en door jongeren in de transitiezorg’ is een samenwerkingsproject van Stichting Kind en Ziekenhuis en Curias. Het project maakt deel uit van de programmalijn ‘Zorg én Perspectief voor jongeren met een chronische aandoening’ van Fonds NutsOhra. Het project liep van juni 2016 tot april 2018.

Beschrijving

Het project is een goed voorbeeld van doelgroepversterking van binnenuit: een project voor en door jongeren.  Jongeren waren actief betrokken gedurende het hele project. Door focusgroepen met jongeren, die de overstap naar de transitie al hebben mee gemaakt, zijn knelpunten in kaart gebracht. Op basis van deze knelpuntenanalyse is vervolgens samen met de doelgroep (en het jongerenpanel) de opleiding tot peerbuddy opgezet. In een pilotfase zijn getrainde peer-buddy’s gekoppeld aan hun peers voor een periode van een jaar. De pilot is vervolgens samen met de peers en de buddy’s geëvalueerd. De benoemde leerpunten worden mee genomen in een vervolgproject.

Hoe gebruik ik als zorgverlener deze tool?

U kunt (ouders van) een kind met chronische ziekte of aandoening attenderen op het bestaan van het Peerbuddy project. Onder het kopje ‘Vrij beschikbaar promotie materiaal’ kunt u twee filmpjes vinden die geplaatst mogen worden op de website van uw ziekenhuis of instelling.

Beschikbaarheid

  • Kijk op http://www.goodbyekinderarts.nl/ voor meer informatie over het project. Hier kunnen jongeren en jongvolwassenen terecht om zich aan te melden als peerbuddy of wanneer zij graag de ondersteuning van een peerbuddy willen ontvangen.

Vrij beschikbaar promotie materiaal

De onderstaande filmpjes zijn voor ziekenhuizen zonder extra toestemming van de ontwikkelaar te plaatsen op hun website:

Meer informatie?

Voor vragen over het Peerbuddy project kunt u terecht bij Cecilia Kalsbeek via email of 033-4224031