Toekomstgericht

Toekomstgericht2017-11-28T13:26:16+00:00

Wanneer een behandelteam kiest voor een toekomstgerichte en planmatige aanpak betekent dit, vanuit het individueel perspectief, dat de jongeren en hun ouders vroeg geïnformeerd moeten worden over de transitie, zodat ze er aan kunnen wennen en er naar toe kunnen werken. Op collectief niveau betekent dat het belangrijk is dat de transitie als een proces wordt gezien. Belangrijk daarbij is planmatig te werken door middel van een stappenplan en vast te stellen wat de concrete behandeldoelen zijn.

Mogelijke indicatoren voor een toekomstgerichte en planmatige aanpak zijn:

  • aanwezigheid van een generiek stappenplan voor zelfmanagement / zelfredzaamheid dat ziekte specifiek is uitgewerkt
  • aantal jongeren bij wie gebruik wordt gemaakt van checklists / ‘assessments of readiness’
  • aantal jongeren dat flexibel overstapt (in tegenstelling tot allemaal op vaste leeftijd)
  • leeftijd waarop transitie voor het eerst besproken wordt met ouders / jongere
  • oordeel van jongere / ouders over mate van planning en flexibiliteit

Tools bij het thema Toekomstgericht zijn: