ik-picto-180zorg-picto-142relaties-picto-142studie-picto-142werk-picto-142wonen-picto-142vervoer-picto-142vrije-tijd-picto-142sport-picto-142ouders_geel-grijs-142

Camp COOL staat voor Communicatie, Ontplooiing, Ontmoeting en Lol en is een activiteitenkamp voor 15 – 18 jarigen met een chronische aandoening. Tijdens deze kampweek leren jongeren vaardigheden met en ván elkaar om zelfstandig met hun aandoening om te gaan. Ook wil het kamp jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen van de zelfstandigheid tijdens de transitieperiode van kindertijd naar volwassenheid, binnen en buiten de zorg.

Camp COOL maakt gebruik van het buddy-deelnemers concept: jongeren die zelf eerder mee zijn geweest en reeds de transitie naar de zorg voor volwassen hebben doorlopen, leiden het kamp

Deze tool is te vinden bij

jongere