zorg-picto-142

Het doel van consultvoorbereiding is het stimuleren van een actieve inbreng van de jongere in de spreekkamer. De tool bestaat uit een lijst van mogelijke gespreksonderwerpen. De jongere kiest welke onderwerpen hem/haar bezighouden en leert deze te bespreken met zorgverleners.

Tool consultvoorbereiding

Bekijk ook de tool Jongeren alleen in de spreekkamer. Deze  tool is een onderdeel van de interventie Consultvoorbereiding. Het doel van de tool is jongeren alleen – zonder aanwezigheid van een ouder – in de spreekkamer te laten plaatsnemen en hun (gevoel van) zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast heeft deze tool ook als doelstelling het aan de orde stellen van onderwerpen die in aanwezigheid van een ouder niet bespreekbaar zijn (zoals roken, drugs- en alcoholgebruik, en seksualiteit).

Zie ook:

Deze tool is te vinden bij

jongere