ik-picto-180zorg-picto-142relaties-picto-142studie-picto-142werk-picto-142wonen-picto-142vervoer-picto-142vrije-tijd-picto-142sport-picto-142ouders_geel-grijs-142

Het jaargesprek bereidt ouders en jongeren met een chronische aandoening in de leeftijd tot 19 jaar stapsgewijs voor op de transitie. Dit wordt gedaan door – naast de reguliere consulten – één keer per jaar een uitgebreider gesprek te organiseren. Bij dit gesprek zijn meerdere disciplines aanwezig en worden ook meerdere instrumenten ingezet en metingen verricht. Bijvoorbeeld: het Individueel Transitie Plan (ITP) wordt geïntroduceerd of besproken. Op die manier kan er uitgebreider gesproken worden over de medische situatie, de gevolgen en mogelijkheden hiervan voor de toekomst en thema’s die in het leven van de jongere en het gezin een rol spelen. In combinatie met andere tools, zoals Consultvoorbereiding, leren jongeren te bespreken wat voor hen belangrijk is en om meer regie te nemen.

Deze tool is te vinden bij