ik-picto-180zorg-picto-142relaties-picto-142studie-picto-142werk-picto-142wonen-picto-142vervoer-picto-142vrije-tijd-picto-142sport-picto-142ouders_geel-grijs-142

Chronische aandoeningen kunnen een grote impact op het welzijn van het kind of de jongere hebben. Door het gebruik van Kwaliteit van leven-vragenlijsten komt het psychosociale functioneren in de spreekkamer stelselmatig aan de orde. Zij geven een beeld van het psychosociale functioneren van de jongere en van de omgang met de aandoening, waardoor zorgverleners problemen vroegtijdig kunnen signaleren. Professionals kunnen kiezen voor toepassing van Kwaliteit van Leven instrumenten in de spreekkamer die beschikbaar zijn via KLIK (bijvoorbeeld MyQ) óf de Lastmeter.

Tool Kwaliteit van leven in de spreekkamer (KLIK)

Deze tool is te vinden bij

jongere
behandelteam
zelfmanagement
Tool My-Q (diabetes)