zorg-picto-142

Transitie in zorg is niet één moment, maar een proces waarin jongeren en ouders gedurende een bepaalde periode worden begeleid naar de nieuwe zorgsituatie. Het overgangsritueel heeft als doel de daadwerkelijke overstap die de jongeren maken van kinderzorg naar volwassenenzorg (feestelijk) te markeren met een ritueel of een korte afscheidsceremonie. Hiermee wordt tevens de continuïteit van zorg rondom de jongere zichtbaar georganiseerd.

Tool overgangsritueel

Deze tool is te vinden bij

continuïteit