Tool Tien Stappenplan

...Tool Tien Stappenplan
Tool Tien Stappenplan2017-11-28T16:32:29+00:00

zorg-picto-142

Dit Tien Stappenplan geeft richting aan het verbeterproces van transitiezorg en helpt behandelteams om aan de slag te gaan met transitie. Aan de hand van tien stappen wordt bovendien de inhoud van de Transitie Toolkit verkend. De tien stappen zijn:

  1. Stel een multidisciplinair projectteamsamen
  2. Bepaal de huidige en gewenste situatie
  3. Werk aan een gemeenschappelijke visie over zorg in de transitiefase
  4. Selecteer passende interventies uit de Transitie Toolkit
  5. Stel doelen op aan de hand van het raamwerk en maak een plan van aanpak
  6. Maak bewuste keuzes en probeer interventies op kleine schaal uit
  7. Maak een meetplan en stel simpele indicatoren vast om de voortgang te monitoren
  8. Evalueer na een periode van ongeveer één tot anderhalf jaar door de zelfdiagnose te herhalen
  9. Maak een plan voor communicatie over het transitieproject binnen en buiten de organisatie
  10. Maak een plan voor borging om in de organisatie de transitiezorg te verankeren in de dagelijkse routines
Tool Tien Stappenplan aan de slag met transitie

Deze tool is te vinden bij

Coördinatie
Behandelteam
integrale zorg