Transitie MDO

Transitie MDO2019-02-07T14:25:07+00:00

Doel

Het bevorderen van kennisuitwisseling en afstemming rondom de overdracht van jongeren in de transitiefase van kinderzorg naar volwassenenzorg.

Doelgroep

Multidisciplinaire behandelteams, bestaande uit onder meer artsen, paramedici en verpleegkundigen uit zowel kinderzorg als volwassenzorg en eventueel een transitiecoördinator.

Ontwikkelaars

Het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam heeft binnen de onderzoeksprogramma’s Op Eigen Benen en Op Eigen Benen vooruit, de tool ‘Gezamenlijk beleid’ontwikkeld. Bij deze onderzoeksprogramma’s stond de transitiezorg van jongeren met een chronische aandoening centraal.

Werkwijze

Het Multidisciplinair Overleg (MDO) rond transitie betreft structureel overleg tussen de kinder- en de volwassenzorg dat ten minste één keer per kalenderjaar plaatsvindt en gaat over de overdracht van één of meerdere patiënten die binnenkort gaan overstappen naar de volwassenzorg. Het gaat dus om een patiëntenbespreking, waar afspraken worden gemaakt over de behandeling, logistiek en andere aandachtspunten bij de transfer van de betreffende patiënt(en). Ook follow-up van patiënten die recent zijn overgestapt vindt plaats tijdens het Trandsitie MDO.

Bij het Transitie MDO zijn alle betrokken leden van het (multidisciplinaire) behandelteam aanwezig (kinderzorg en volwassenzorg). In veel gevallen wordt een Transitie MDO direct gekoppeld aan de Transitiepoli waarbij de jongeren en zijn/haar ouders door professionals uit kinder- en volwassenzorg gezamenlijk worden gezien.

Bij het Transitie MDO ligt de nadruk op het bespreken van patiënten die overgedragen worden. Een andere vorm van multidisciplinair overleg, waar het meer gaat om het formuleren van gemeenschappelijke visie of afstemming van beleid in behandelprotocollen en werkwijzen wordt beschreven in de tool Gezamenlijk beleid.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen via het emailadres van de website van Op Eigen Benen.