Dit rapport vat de resultaten samen van onderzoek dat in Nederland is uitgevoerd naar transitie in zorg van jongeren met (uiteenlopende) chronische aandoeningen in de somatische en revalidatiezorg. Het rapport heeft een overzicht in vogelvlucht van de bescheiden onderzoeksinspanningen en eerste bevindingen rond transitie in zorg in de Nederlandse context. Vergeleken met de enorme hoeveelheid buitenlandse literatuur samengevat in vele recente reviews en richtlijnen is de oogst tamelijk mager; daarom is er geen systematische literatuurstudie uitgevoerd, maar zijn alle studies beschreven en geeft het een overzicht van de stand van zaken in Nederland rond transitie in zorg. In de bijlage wordt het Raamwerk Op Eigen Benen vergeleken met de inzichten internationale literatuur. Het blijkt dat het Raamwerk alle belangrijke aspecten van transitiezorg omvat.