De tool Take Care is ontwikkeld binnen het project EMP Ouder en is nu beschikbaar voor iedereen! Take Care is een tool voor ouders van een kind met een chronische aandoening of beperking, die ouders informatie en ondersteuning biedt op verschillende levensdomeinen. Doel van Take Care is om ouders handvatten te bieden om de verzorgings- en begeleidingstaak voor hun kind beter uit te voeren. Hierbij staat het verhogen van het welzijn van ouders zelf centraal.

De zorgprofessional kan ouders van een kind met chronische ziekte of aandoening attenderen op de tool. Desgewenst kan de link naar de tool aan ouders worden verstrekt. Ouders kunnen daarna zelf bepalen of zij met de tool aan de slag willen gaan en welke versie het beste aansluit bij de eigen wensen en behoeften.

Take Care is via de website van Schouders  (Ervaringskenniscentrum zorgkinderen) vrij te gebruiken.
Daarnaast kan Take Care als interactieve PDF  worden gedownload en desgewenst worden uitgeprint.

Patiëntenverenigingen kunnen ook een actieve rol vervullen om hun leden op Take Care te wijzen.