De inhoud en vormgeving van de website opeigenbenen.nu zijn helemaal vernieuwd. De website is de afgelopen jaren zeer goed bezocht, maar na tien jaar was de website toe aan een update. Zo is er nu vooral aandacht voor transitie in de zorg en past de frisse uitstraling meer bij deze tijd.

De website

Opeigenbenen.nu is in 2004 ontwikkeld om jongeren met chronische aandoeningen wegwijs te maken in en te ondersteunen bij de transitie naar volwassenheid. In deze periode gaan zij niet alleen van de kinderarts naar de arts voor volwassenen, maar ook studeren, op zichzelf wonen of krijgen ze bijvoorbeeld een relatie. Een chronische aandoening kan hierbij voor extra uitdagingen zorgen. Op de website kunnen jongeren en professionals meer informatie vinden over deze en andere onderwerpen. Na tien jaar is er een kritische blik geworpen op de website, waaruit bleek dat veel informatie verouderd was en de lay-out niet meer van deze tijd.

Jongerenpanel

De inhoud van de website is binnen het project Jong & Op Eigen Benen van Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam) aangepast door een team van tien jongeren met chronische aandoeningen. Vanuit hun eigen ervaringen dachten zij mee over de informatie rond de thema’s Ik (eigen regie), Zorg, Studie, Relaties, Werk, Vrije Tijd, Vervoer, Sport, Wonen en Ouders. Ze schreven nieuwe teksten en brainstormden over een aantrekkelijke vormgeving van de nieuwe website.

Voor jongeren en zorgprofessionals

Nieuw is een duidelijke scheiding tussen de informatie bestemd voor jongeren en voor professionals. Voor jongeren is er extra aandacht voor ondersteuning bij transitie in zorg. Voor professionals is de Transitie Toolkit geheel herzien. De Toolkit bestaat uit interventies verdeeld in acht kernprincipes die bedoeld zijn om jongeren met een aandoening te ondersteunen. Ook de onderzoeksresultaten van de Op Eigen Benen projecten zijn hier te bekijken.

Dit deelproject is financieel ondersteund door Fonds NutsOhra en Kenniscentrum Zorginnovatie.