Jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) moeten rond hun achttiende verjaardag de overstap maken van kindzorg naar zorg voor volwassenen. Vanwege hun meervoudige beperkingen en hun afhankelijkheid van familie voor planning en coördinatie van zorg is die transitie in zorg erg complex. Er is nog weinig bekend over dit ingewikkelde proces bij deze specifieke patiëntendoelgroep, terwijl een goede transitie belangrijk is voor continuïteit van zorg, het voorkomen van onder- / overdiagnostiek en onder- / overbehandeling. Het promotietraject van Ilse Ooms gaat wensen, ervaringen en behoeften van zorgprofessionals en familie van mensen met ernstige meervoudige beperkingen ten aanzien van familiegerichte transitiezorg onderzoeken.

Meer over dit project, de verbinding met het onderwijs, de (beoogde) resultaten en de samenwerkingspartners is te lezen op de website van Hogeschool Rotterdam waar Ilse Ooms werkzaam is.