Naar aanleiding van de onderzoeksprojecten ‘Op Eigen Benen’, ‘Op Eigen Benen Verder’ en ‘Op Eigen Benen Vooruit!’ zijn onderstaande boeken verschenen. Ze kunnen online gelezen en gedownload worden.

Op Eigen Benen – Jongeren met chronische aandoeningen wat willen en kunnen zij in de zorg?

Over de onderzoeksresultaten van het kwalitatieve onderzoeksproject ‘Op Eigen Benen’ is een boek gemaakt “Op Eigen Benen: Jongeren met chronische aandoeningen wat willen en kunnen zij in de zorg?”. Dit eerste deel van de Op Eigen Benen trilogie kan online worden gelezen en indien gewenst gedownload worden.

Op Eigen Benen Verder – Jongeren met chronische aandoeningen op weg naar zelfstandigheid in de zorg

Dit onderzoek is een kwantitatief vervolg op het project Op Eigen Benen, dat vooral een kwalitatieve onderzoeksopzet had. De onderzoeksresultaten uit Op Eigen Benen werden met behulp van een internetenquête voorgelegd aan alle jongeren met chronische aandoeningen in behandeling bij het Erasmus MC -Sophia. Wat willen en kunnen jongeren ten aanzien van hun zorg. Dit tweede deel van de Op Eigen Benen trilogie kan online worden gelezen en indien gewenst gedownload worden.

Op Eigen Benen Vooruit! – Betere transitiezorg voor jongeren met chronische aandoeningen

In vijf jaar hebben dertig deelnemende multidisciplinaire teams van zorgverleners mooie resultaten geboekt, lessen geleerd en tegenslagen gekend op het gebied van de verbetering van de transitiezorg en het zelfmanagement van jongeren met chronische aandoeningen. Deze kennis en ervaringen zijn gebundeld in het laatste boek (deel 3) uit de serie ‘Op Eigen Benen’. Dit deel kan online worden gelezen en indien gewenst gedownload worden.