Projecten afgerond

transitienet

Verpleegkundigen geven het Goede Voorbeeld in transitiezorg

2020 – 2022

Dit project heeft als doel om goede voorbeelden van transitiepoli’s zorgvuldig te beschrijven, uitgevoerd door verpleegkundigen / verpleegkundig specialisten, voor jongeren met chronische somatische aandoeningen, om deze interventie geschikt te maken voor bredere verspreiding en zo bij te dragen aan de kwaliteit van transitiezorg Nederland.

Lees meer over dit project

transitienet

Kwaliteitsstandaard Transitiezorg

2019 – 2021

Als een jongere met een langdurige zorgbehoefte 18 jaar wordt, verandert er veel. Daarom wordt er momenteel een kwaliteitsstandaard Transitiezorg 18-/18+ ontwikkeld. Het project is geïnitieerd door FNO en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Er zijn twee werkgroepen samengesteld; een werkgroep voor de ontwikkeling van de inhoud en een werkgroep voor de organisatie van zorg en toepassing van de kwaliteitsstandaard.

Lees meer over dit project

transitienet

Ready Steady GO bij IBD

2019 – 2021

Jongeren met een chronische darmziekte moeten naarmate ze ouder worden de regie over hun medische zorg en hun leven overnemen van ouders. Dit gaat niet altijd gemakkelijk. In dit project gaan we samen met jongeren met een chronische darmziekte de tool Ready Steady Go in de praktijk van de zorg invoeren.

Lees meer over dit project

BTD

Betere Transitie bij Diabetes

2016 – 2018

Van alle leeftijdsgroepen hebben jongeren (15-25 jaar) de slechtste diabetesregulatie. De levenswijze en de zelfstandigheidsontwikkeling in deze levensfase staan vaak op gespannen voet met het leven met diabetes mellitus type 1 (DM1). Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouders en zorgverleners is dit een lastige periode. Zij moeten de regie over de behandeling overdragen naar de jongere én zorgen voor een soepele transitie naar de internist.

Lees meer over dit project

nier groei-wijzer

Groei-Wijzers

2012 – 2018

Aanpassing, implementatie en eerste evaluatie van de verschillende groeiwijzers: een nieuw instrument om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen bij kinderen/jongeren met chronische aandoeningen. Er komt steeds meer aandacht voor de overgang (transitie) van kind naar volwassenheid voor jongeren met chronische aandoeningen.

Lees meer over dit project

SPIL

Self-management & Participation Innovotion Lab: SPIL

2011 – 2015

SPIL staat voor Self-management & Participation Innovation Lab, een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma van Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie) en Erasmus MC (Sophia en Revalidatie/TransitieNet). Het programma richt zich op het bevorderen en ondersteunen van zelfmanagement en participatie bij jongeren met chronische aandoeningen. Het doel is uiteindelijk dat jongeren zelf in staat zijn om hun leven met een chronische aandoening te managen en dat zij kunnen participeren in de samenleving.

Lees meer over dit project

oeb

Op Eigen Benen – Op Eigen Benen Verder – Op Eigen Benen Vooruit

2004 – 2012

Vanuit het Lectoraat Transities in Zorg, Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam) zijn er de afgelopen jaren drie onderzoeken tot stand gekomen: Op Eigen Benen, Op Eigen Benen Verder en Op Eigen Benen Vooruit!. Op deze pagina vindt u de opzet van alle drie de onderzoeken met de daarbij behorende uitkomsten.