Zorg

Over zorg en jouw eigen regie rond
je behandeling en behandelplan

Meer informatie en tips

Studie

Over het volgen van de middelbare school of
een vervolgopleiding met een aandoening

Meer informatie en tips

Relaties

Over relaties en omgaan met je eigen lichaam
als je een aandoening hebt

Meer informatie en tips

Home2024-06-04T16:24:16+02:00

Jongeren

Hoe ga jij om met je chronische aandoening en transitie naar volwassenheid?

Professionals

Nieuwsgierig naar transitiezorg en alles wat daarmee samenhangt?

OpEigenBenen.nu

Steeds meer jongeren met aangeboren afwijkingen of chronische aandoeningen die ontstaan op de kinderleeftijd, bereiken de volwassen leeftijd en maken de transitie naar volwassenheid en volwassenenzorg door. Dit is niet zozeer ‘een probleem’ alswel een nieuwe situatie die jongeren kansen biedt. Jongeren met chronische aandoeningen zien hun toekomst over het algemeen positief tegemoet en zijn optimistisch over hun kansen en mogelijkheden over een volwaardig, volwassen leven.

Dat neemt niet weg dat volwassen worden en overstappen naar de zorg voor volwassenen jongeren, ouders en zorgverleners voor grote uitdagingen stelt. Binnen de samenleving is de weg voor jongeren met beperkingen zeker niet altijd gemakkelijk. Voor veel jongeren blijkt sociale participatie op vele levensterreinen moeilijker te realiseren dan ze zelf verwachten. Ook de transitie in zorg blijkt voor veel jongeren vaak ingrijpender dan ze zich van tevoren hadden voorgesteld. In deze overstap komen jongeren, ouders en zorgverleners regelmatig problemen tegen: op het terrein van (onvoldoende) zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het achterblijven bij het bereiken bij sociaal-emotionele mijlpalen; op het terrein van ‘drop out’ uit behandelprogramma’s; op het terrein van gebrekkige therapietrouw met alle gezondheidsgevolgen van dien.

Deze website is voortgekomen uit de onderzoeksprojecten Op Eigen Benen, Op Eigen Benen Verder en Op Eigen Benen Vooruit van Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam.

Nieuws

Ga naar de bovenkant