Transitie Toolkit VB

Over de relatie tussen de Transitie Toolkit VB en project STAP-OP

Op 1 maart 2024 is project STAP-OP gestart. Dit project richt zich specifiek op de transitiezorg voor jongen dit naast een verstandelijke beperking ook te maken hebben met somatische of psychische problemen. Op dit moment ontbreekt er recent onderzoek die de huidige transitiezorgpraktijk voor deze specifieke groep jongeren in kaart brengt. Een standaardaanpak werkt voor deze groep niet. Er is meer kennis nodig voordat passende interventies kunnen worden ingezet.

Wat vind je in deze toolkit?

Gedurende de looptijd van het project STAP-OP worden in deze toolkit interventies verzameld en gebundeld die mogelijk behulpzaam kunnen zijn in de zorg en ondersteuning van deze groep jongeren.

Indeling van de toolkit

De tools zijn onder verdeeld naar moment of periode dat zij ingezet kunnen worden namelijk: voor de overstap, tijdens de overstap en na de overstap. Daarnaast zijn er tools die gedurende het hele transitieproces kunnen worden ingezet.

Het verschil tussen de Transitie Toolkit VB en de reguliere Transitie Toolkit

In de Transitie Toolkit VB zijn specifieke tools, interventies en links te vinden die behulpzaam (kunnen) zijn in de zorg- en ondersteuning van deze groep jongeren. In de Transitie Toolkit die al langer beschikbaar is staan  tools verzameld die meer generiek toepasbaar zijn. Deze kunnen, afhankelijk van de situatie, ook gebruikt worden voor jongeren die naast een chronische lichamelijke- of psychische aandoening ook te maken hebben met een VB.