“Aan de ene kant vind ik het wel prettig dat mijn moeder erbij zit. Aan de andere kant: ik kan niet alles zeggen, omdat ik niet wil dat mijn moeder alles weet.”

Word je binnenkort 18? Dan zal je in de meeste gevallen de overstap gaan maken naar de zorg voor volwassenen! De periode rondom de overdracht van kinder- naar volwassenenzorg wordt ook wel transitie genoemd. De verschillen tussen kinder- en volwassenzorg kunnen erg groot zijn. Vaak krijg je een andere behandelaar of moet je naar een andere locatie. Ook de verwachtingen van jou rol in de behandeling kunnen anders zijn in de volwassenzorg dan in de kinderzorg.

TIP:

  • Weten wat er verandert als je 18 wordt en wat je dan allemaal moet regelen? Hoezo Anders heeft hier een infographic over gemaakt
  • Test hier of jij klaar bent voor de overstap naar volwassenenzorg en laat je ouders ook een test doen

In sommige ziekenhuizen en revalidatiecentra zijn speciale poliklinieken of spreekuren voor jongeren en jongvolwassenen opgezet om de voorbereiding en overstap naar de zorg voor volwassenen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo worden er in sommige ziekenhuizen gezamenlijke spreekuren gehouden met de kinderarts en specialist uit het volwassenenziekenhuis (transitiepoli). Ook is er soms een transitiecoördinator (bijvoorbeeld een verpleegkundige) of is er een jongerenpoli ingericht waar alleen jongeren worden behandeld. Als dit in jouw ziekenhuis of voor jouw aandoening nog niet het geval is, vraag dan je arts of verpleegkundige jou te helpen bij je voorbereiding en het maken van de daadwerkelijke overstap.

TIP:
Ervaringen lezen van andere jongeren? Bekijk dan eens dit boekje van Fonds NutsOhra

Rik pleit voor betere zorg voor jongeren met een chronische aandoening.

Welke zorg heb ik nodig

‘Welke zorg heb ik nodig’ is een handige website voor mensen met een beperking tussen de 12 en 30 jaar, die denken dat zij binnenkort meer zorg of hulp nodig hebben maar niet precies weten hoe, wat of waar. De website biedt informatie over en ondersteuning bij het aanvragen van zorg. ‘Welke zorg heb ik nodig’ is ontwikkeld door Per Saldo met steun van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).