Steeds meer jongeren met aangeboren afwijkingen of chronische aandoeningen die ontstaan op de kinderleeftijd, bereiken de volwassen leeftijd en maken de transitie naar volwassenheid en volwassenenzorg door. Dit is niet zozeer ‘een probleem’ alswel een nieuwe situatie die jongeren kansen biedt. Jongeren met chronische aandoeningen zien hun toekomst over het algemeen positief tegemoet en zijn optimistisch over hun kansen en mogelijkheden over een volwaardig, volwassen leven.

Dat neemt niet weg dat volwassen worden en overstappen naar de zorg voor volwassenen jongeren, ouders en zorgverleners voor grote uitdagingen stelt. Binnen de samenleving is de weg voor jongeren met beperkingen zeker niet altijd gemakkelijk. Voor veel jongeren blijkt sociale participatie op vele levensterreinen moeilijker te realiseren dan ze zelf verwachten. Ook de transitie in zorg blijkt voor veel jongeren vaak ingrijpender dan ze zich van tevoren hadden voorgesteld. In deze overstap komen jongeren, ouders en zorgverleners regelmatig problemen tegen: op het terrein van (onvoldoende) zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het achterblijven bij het bereiken bij sociaal-emotionele mijlpalen; op het terrein van ‘drop out’ uit behandelprogramma’s; op het terrein van gebrekkige therapietrouw met alle gezondheidsgevolgen van dien.

Website Op Eigen Benen

Op deze website vind je informatie over jongeren met een chronische aandoening die een transitie (overgang) doormaken. Jongeren met een (chronische) aandoening kunnen deze website zelf gebruiken om informatie te vinden over de transitie over de verschillende thema’s: Ik, Zorg, Relaties, Studie,  Werk, Wonen, Vervoer, Vrije tijd en Sport. Daarbij zijn er aparte pagina’s voor professionals. Op deze pagina’s staat informatie over onderzoeksprojecten en de Transitie Toolkit.

Transitie Toolkit

De Transitie Toolkit van Op Eigen Benen kan gebruikt worden om de transitie van jongeren te verbeteren. Deze Transitie Toolkit bevat interventies en instrumenten die bijdragen aan de verbetering van de transitiezorg voor jongeren met een chronische aandoening. Het gaat om interventies:

  • die het transitieproces organisatorisch verbeteren
  • die zelfstandigheid en zelfmanagement van jongeren versterken

TIP
Bekijk hier een verzameling nuttige links voor professionals en jongeren

Samenwerking Fonds NutsOhra

Op 10 oktober 2017 organiseerde het programma ZéP van Fonds NutsOhra (FNO) samen met zijn Jongerenpanel de Ronde Tafel ‘Transitie van kindzorg naar volwassenenzorg’. Het doel was een Tien punten programma voor Transitie op te stellen en samen tot concrete acties te komen om deze punten te verwezenlijken. Lees meer.