“Een taxi moet ik eerst reserveren en wanneer ik een terugrit reserveer, zit ik aan die tijd vast.”

Bij individueel of besloten vervoer wordt het vervoermiddel ingezet voor de specifieke vervoerswens van één reiziger of groep van reizigers. Het kan een uitkomst zijn als je een aandoening hebt, waarbij collectief vervoer niet mogelijk is.

Particulier vervoer is dan misschien een optie. De taxi brengt je van deur tot deur en kan daarom een uitkomst zijn. Het nadeel is dat je voor taxivervoer veel geld betaald. Wil jij berekenen wat een ritje met de taxi kost? Kijk op watkosteentaxi.nl.

Soms kun je via jouw gemeente een vergoeding krijgen. Voor meer informatie lees je door bij collectief vraagafhankelijk vervoer.

Inkomensgrenzen voor vervoersvoorzieningen

De gemeente mag inkomensgrenzen stellen bij de verstrekking van vervoersvoorzieningen. De meeste gemeenten verstrekken alleen vervoersvoorzieningen als het inkomen lager is dan anderhalf keer het sociale minimum (de bijstandsnorm). Voor alleenstaanden is deze grens lager dan voor gezinnen, omdat de bijstandsnorm voor hen lager is.

Voor meer informatie kan je terecht bij jouw gemeente.

Valys (buiten je eigen regio)

Op familiebezoek of een dagje erop uit? Als je moeilijk loopt, in een rolstoel zit of een andere beperking hebt, is dat met alleen het openbaar vervoer misschien niet goed te doen. Voor korte afstanden is er in veel plaatsen een regiotaxi. En als je verder van huis wilt, is er Valys.

Individuele verplaatsingshulpmiddelen

Hulpmiddelen bij het verplaatsten die worden verstrekt door de gemeente (Wmo) zijn bijvoorbeeld rolstoelen, een scootmobiel, aangepaste fiets, open of gesloten buitenwagen of een invalidenvoertuig.

Een rolstoel
Al eens een rolstoel uitgezocht? Kon je toen zelf beslissen welke het precies ging worden? Helaas is dat vaak niet het geval. Je kunt ‘kiezen’ uit één model. Of misschien twee.

Een rolstoel krijg je vergoed van de gemeente waar je woont. Daar moet je dus ook een aanvraag indienen. Gemeenten hebben vaak contracten met bepaalde leveranciers. Helaas is de keus voor jou daarom nogal eens beperkt en zit die superstoel die jij wilt er niet bij. Toch kan je best nog wat doen om te voorkomen dat je in een rolstoel belandt waar je je niet prettig in voelt!

 • Ga zelf op zoek naar een geschikte stoel. Vraag informatie bij verschillende leveranciers. Vaak kan je ook komen kijken en stoelen uitproberen. Eens per 2 jaar is er in Utrecht de SupportBeurs met alles op het gebied van hulpmiddelen. Alles staat er bij elkaar en je kunt alles gelijk uitproberen.
 • Ga bij jezelf na wat je belangrijk vindt. Moet de stoel vooral snel gaan? Of moet hij vooral stevig zijn omdat je ook door het bos wilt scheuren? Of is wendbaarheid belangrijk omdat je er ook mee wilt dansen?
 • Vraag je ergotherapeut je te helpen bij de aanvraag van de stoel die jij wilt hebben. Samen met de ergotherapeut stel je een pakket van eisen op (met je eigen lijstje erbij!). Deze stel je in een brief op, daarbij doe je een voorstel van de stoel die hieraan voldoet. Geef eventueel ook aan waarom andere (meer standaard) stoelen niet voldoen.
 • Je kunt de gemeente ook vragen om de rolstoel niet ‘in natura’ te verstrekken, maar het geld aan je te geven in de vorm van een PGB (Persoonsgebonden Budget).  Je kunt dan gaan winkelen en eventueel zelf bijbetalen. Meer informatie hierover krijg je bij het WMO-loket van je gemeente.
 • Ook als je stoel niet langer voldoet kun je een nieuwe aanvragen. Je hoeft niet vijf of zelfs zeven jaar met een stoel te doen als deze niet meer past bij wat jij nodig hebt.
 • Laat je niet afschepen door medewerkers van de gemeente. Ga desnoods in beroep. Nadeel is dan wel dat alles langer gaat duren.
 • Om met je stoel te kunnen sporten gelden vaak weer andere eisen. Hiervoor kan je een aparte sportrolstoel aanvragen. Dit valt onder een sportvoorziening, niet onder een vervoersvoorziening.

Bron: Jackies

Parkeren

Bij de gemeente kan je ook een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Voor de aanvraag is een medisch onderzoek verplicht, behalve als uit eerder onderzoek al is gebleken dat je aan de voorwaarden voldoet.

Veel gemeenten brengen kosten in rekening voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Ook kan de gemeente kosten in rekening brengen voor de medische keuring. Voor meer informatie kan je terecht bij jouw gemeente.

Aanvragen van Wmo-voorzieningen

Wmo-loket
Veel gemeenten hebben een loket waar je Wmo-voorzieningen kunt aanvragen. Je kunt er informatie over de Wmo krijgen en hulp bij het aanvragen van een voorziening. Bij sommige gemeenten kun je de aanvraag via internet doen.

Hulp bij je aanvraag
Weet je niet goed wat je nodig hebt, of heb je meer voorzieningen nodig? Dan kunt je hulp vragen bij je gemeente. De gemeente is verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden. De hulpverleners van deze organisatie kijken naar je mogelijkheden en helpen je jouw situatie waar mogelijk, te verbeteren.

 Een aantal gemeenten in Nederland is aangesloten bij de website www.regelhulp.nl. Als jouw gemeente deelneemt, kun je hier Wmo-voorzieningen aanvragen of je aanmelden voor een gesprek met een consulent van het Wmo-loket van jouw gemeente. Je kunt op Regelhulp niet alleen voor Wmo-voorzieningen terecht, maar bijvoorbeeld ook voor een uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

 

Verstrekken van Wmo-voorzieningen

Er zijn verschillende manieren waarop de gemeenten voorzieningen uit de Wmo kunnen verstrekken zoals:

 • Het verstrekken van een algemene voorziening in de vorm van een collectieve vervoersvoorziening (CVV) tegen gereduceerd tarief,
 • Een individuele vervoersvoorziening in natura. Hierbij kan het gaan om, een al dan niet aangepaste bruikleenauto, een al dan niet aangepaste gesloten buitenwagen, een scootmobiel of een ander verplaatsingsmiddel.
 • Een persoonsgebonden budget (PGB): Besteedbaar aan een individuele vervoersvoorziening in natura.
 • Een financiële tegemoetkoming in de kosten van een individuele vervoersvoorziening. Hierbij kan het gaan om een aanpassing van de eigen auto, gebruik van een bruikleenauto, gebruik van taxi of auto, gebruik van rolstoeltaxi, medisch noodzakelijke begeleiding.

Voorzieningen kunnen verstrekt worden als

 • Een voorziening in natura of in bruikleen van de gemeente of de leverancier waarmee de gemeente een overeenkomst heeft, zoals een scootmobiel, aangepaste fiets, open of gesloten buitenwagen, invalidenvoertuig, aangepaste buggy, aangepast autozitje of fietszitje voor kinderen.
 • Een tegemoetkoming in de kosten, bijvoorbeeld een taxikostenvergoeding, een quotum strippen voor een collectieve vervoersvoorziening of een vergoeding in de aanpassingskosten van de eigen auto.

Zelf autorijden

Een goede mogelijkheid om van niets en niemand meer afhankelijk te zijn is zelf autorijden. Er kan heel veel aangepast worden aan een auto, dus misschien kan ook jij je rijbewijs halen en zelf autorijden!

Wat moet je ervoor doen en wat moet je weten?

 • Voordat je gaat lessen, moet je eerst een Eigen Verklaring invullen. Deze kun je ophalen bij het gemeenteloket. Als het CBR vervolgens heeft bepaald dat je aan de slag kan, ga je les nemen. Klik hier voor het hele stappenplan van het CBR.
 • Om te kijken of de aanpassing die wordt voorgesteld echt geschikt is voor jou, moet je een medische rijtest doen bij het CBR.

Een geschikte rijschool zoeken
Zomaar rijles nemen is wel wat lastig, want misschien heb je speciale aanpassingen nodig. Er zijn rijscholen in Nederland die dat allemaal kunnen regelen en waar jij je dus kunt aanmelden. Om een indruk te krijgen, kun je bijvoorbeeld is kijken op de websites van de volgende rijscholen:

Het CBR heeft ook een website waarop veel informatie is te vinden. Zo kan je hier opzoeken waar in jouw buurt een geschikte rijschool te vinden is.

Kosten
Een rijbewijs halen is voor iedereen duur, maar voor jou helemaal omdat je in een speciaal aangepaste auto moet lessen. Als je studeert of werkt, kun je een aanvraag voor vergoeding indienen bij het UWV. Zij bepalen vervolgens of je ervoor in aanmerking komt en misschien vergoeden ze later ook (deels) de aanpassingen aan je auto. Als je niet studeert of werkt, moet je op zoek gaan naar een andere oplossing. Soms bieden gemeenten een vergoeding. Even bellen of mailen dus, voordat je begint met lessen! Je rijschool zal je hierin begeleiden.