Middelbare school

Als je een aandoening hebt, kan het lastiger zijn om onderwijs te volgen. Het tempo kan bijvoorbeeld te hoog liggen, je kunt geen hele schooldagen volhouden, je bent veel afwezig door ziekenhuisbezoeken of je hebt periodes waarin het slechter met je gaat. Gelukkig is er ondersteuning mogelijk waardoor je toch je diploma kunt halen.

Er zijn verschillende manieren om het middelbaar onderwijs te kunnen volgen, zodat iedereen in Nederland de mogelijkheid heeft om een diploma te behalen. Voor meer informatie over welke ondersteuning en hulpmiddelen je kunt krijgen, kijk je bij Ondersteuning.

Regulier onderwijs

Het komt het meest voor dat jongeren naar het regulier onderwijs gaan. Op het regulier onderwijs zijn de minste bestaande aanpassingen om het onderwijs te volgen met een aandoening. Er zijn wel degelijk aanpassingen mogelijk, maar dat moet je wel zelf aanvragen. Je kan daardoor het beste contact opnemen met de school zelf en vragen welke mogelijkheden op aangepast onderwijs zij bieden aan jongeren met een aandoening.

Voorbeelden van aanpassingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • met de lift in plaats van met de trap (op veel scholen mogen leerlingen niet met de lift tenzij daar een geldige reden voor is)
  • een aangepast rooster bv geen gym of je volgt pas lessen om 12 uur
  • 2 pakketten met boeken zodat je er eentje hebt op school en eentje thuis, zodat je deze niet elke dag heen en weer hoeft te slepen naar verschillende locaties

Speciaal onderwijs

Dit type onderwijs is er speciaal voor jongeren die het regulier onderwijs niet kunnen volgen. Deze school zoekt een balans tussen het onderwijs en de zorg, om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het behalen van het diploma. Op deze school zijn daarom ook veel mogelijkheden. Ze krijgen extra subsidie van de staat om elke leerling passend onderwijs te bieden. De klassen zijn ook relatief klein zodat elke leerling evenveel aandacht krijgt.

Deze school heeft als voordelen dat ze onder andere:

  • kleine klassen hebben
  • thuisonderwijs mogelijk is
  • meestal een verpleegkundige aanwezig is

Ook hierbij geldt dat de school zelf het beste weet welke aanpassingen er mogelijk zijn. Dus voor precieze aanpassingen kan je het beste contact opnemen met de school zelf en vragen welke mogelijkheden zij biedt.

Vervolgonderwijs

Het mbo

  • Je kunt een mbo-opleiding gaan volgen bij een ROC of een andere onderwijsinstelling. Binnen het mbo zijn er verschillende richtingen waar je uit kunt kiezen. Op veel ROC’s is er een punt Studie en Handicap, waar je terecht kunt voor deskundigheid en begeleiding en advies als het gaat om speciale voorzieningen of maatregelen.
  • Je kunt ook een opleiding volgen op het REA college. Het voordeel hiervan is dat de onderwijsinstellingen van het REA college is dat ze zijn ingesteld op leerlingen met een aandoening. Ook kunnen ze je helpen om na je opleiding een baan te vinden. Een nadeel kan zijn dat je ver moet reizen om er te komen, omdat ze niet in elke stad te vinden zijn.

Hbo en universiteit

Er wordt steeds meer geregeld voor studenten met een ziekte of beperking aan hbo-instellingen of universiteiten. Studenten mogen bijvoorbeeld een jaar langer over hun studie doen en kunnen hiervoor een extra jaar studiefinanciering aanvragen. De gebouwen raken steeds meer toegankelijk en er zijn op veel scholen ook speciale decanen of contactpersonen. Zij zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden en kunnen je vaak goed ondersteunen. Daarnaast ondersteunt expertisecentrum Handicap + Studie hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een ziekte of beperking. Handicap + Studie biedt beleidsmakers, docenten, studenten en studieadviseurs praktische tips en informatie over studeren met een ziekte of beperking, zodat studenten minder gauw vastlopen en meer succes hebben tijdens hun studie.

Een thuisstudie volgen

Nog een alternatief is het volgen van een thuisstudie. Zowel voor het mbo, hbo en in  mindere mate voor de universiteit zijn er veel studies te vinden die vanuit huis kunnen worden gevolgd. Het voordeel hiervan is dat je zelf je studietempo kunt bepalen en dat je kunt studeren wanneer het jou uitkomt. Ook kan het studietempo tussentijds worden aangepast. Een nadeel van een thuisstudie kan de gebrekkige studiebegeleiding zijn.