TAQLE: Transition, Adherence and Quality of Life

Transitie ervaringen, therapietrouw en kwaliteit van leven in perinataal hiv geïnfecteerde jongvolwassenen in Nederland

Er is weinig bekend over ervaringen, therapietrouw en kwaliteit van leven van jongvolwassenen met hiv in Nederland. Deze studie is opgezet door Erasmus MV en Amsterdam UMC en Kenniscentrum Zorginnovatie is erbij gevraagd om het kwalitatieve gedeelte op te pakken. Het doel is om transitie-ervaringen van jongvolwassenen, hun therapietrouw en hun kwaliteit van leven in kaart te brengen. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor bestaande transitieprotocollen en – programma’s.

Projectbeschrijving

Het gedeelte dat Kenniscentrum Zorginnovatie voor haar rekening neemt, gaat over de ‘lived experiences’ van jongvolwassenen met hiv in Nederland. Door middel van semigestructureerde interviews proberen we inzicht te krijgen in de kwaliteit van leven en transitie- ervaringen van jongvolwassenen met hiv. Onderwerpen als ‘ervaren stigma’, omgang met negatieve gevoelens, omgang met medicatie (therapietrouw) en ervaringen met zorgverleners komen in deze interviews aan bod.

Doelstelling

Het evalueren van de ervaringen, therapietrouw en kwaliteit van leven van jongvolwassenen met hiv in Nederland

Aanpak

Er worden semigestructureerde interviews gehouden met jongeren met hiv in Nederland. Nadat de jongeren een kwantitatieve vragenlijst hebben ingevuld (georganiseerd vanuit EMC en AMC) kunnen ze aangeven of ze ook willen deelnemen aan een interview. Deze interviews worden vervolgens ingepland, afgenomen en geanalyseerd. Dit kwalitatieve gedeelte van het onderzoek wordt vanuit het kenniscentrum georganiseerd.

Beoogde resultaten

Een rapport over ‘lived experiences’ van jongeren met hiv in Nederland.

Behaalde resultaten

Hou deze pagina in de gaten voor de behaalde resultaten.

Projectfeiten

Financiering

Deltapremie

Looptijd project

2020 – 2021

Samenwerking

Erasmus MC en Amsterdam UMC

                                         

Dr. Jane Sattoe

Senior onderzoeker

Dr. AnneLoes van Staa

Lector Transities in Zorg

Contact

Dr. Jane Sattoe, senior onderzoeker

j.n.t.sattoe@hr.nl