Online Symposium Goede Voorbeelden van Transitiezorg

Op woensdagmiddag 1 juni zijn de resultaten gepresenteerd van het ZonMw-project Verpleegkundigen geven het goede voorbeeld voor transitiezorg. Verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten van verschillende transitiepoli’s lieten zien hoe zij erin zijn geslaagd transitiezorg voor jongeren goed te regelen. Hoe hebben zij obstakels overwonnen? Wat zijn de meest essentiële interventies in transitiezorg en welke ervaringen zijn daarmee opgedaan? Wat vinden jongeren daarvan? We ontvangen gasten in de studio én online die ons bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen.

Op deze pagina is alle informatie gebundeld en kunt u deze nogmaals bekijken.

Terugkoppeling onderzoeksresultaten

Tijdens het Online symposium zijn de onderstaande onderzoeksresultaten gepresenteerd van het project ‘Goede voorbeelden van Transitiezorg’. Voor een compleet overzicht van alle onderzoeksresultaten die dit project heeft voortgebracht verwijzen we naar de projectpagina.

1. Essentiële interventies en interventies ‘nice to have

Eind 2021 hebben we aan experts in transitiezorg de vraag voorgelegd: welke interventies zijn nu echt essentieel en wat is ‘nice to have’? In totaal hebben 87 personen hun oordeel gegeven over 23 bekende transitiezorg interventies.

Klik op de onderstaande afbeelding om de factsheet van dit deelonderzoek te bekijken

2. Verslagen met goede voorbeelden per deelnemend ziekenhuis/poli

Amsterdam UMC – Hemofilie

Amsterdam UMC – Sikkelcelziekte

Catharina ziekenhuis – MDL

Erasmus MC – Endocrinologie

Maasstad Ziekenhuis – Diabeteszorg

Radboudumc – Immunologie

3.Goede voorbeelden van transitiezorg: ervaringen van jongvolwassenen

Klik op de onderstaande afbeelding om de factsheet te bekijken van dit deelonderzoek

Presentaties van de sprekers

Hier kunt u de presentaties nogmaals bekijken van de sprekers op het symposium. Zodra de spreker akkoord is met het plaatsen zullen wij de presentatie hieronder toevoegen.

Presentatie Jane Sattoe en Jobert Sturm – Projectresultaten

Presentatie Mirjam v.d. Ende – Goed voorbeeld uit het Catharina Ziekenhuis MDL

Presentatie Lucy Gossens – Goed voorbeeld uit het Amalia kinderziekenhuis Radboud umc Kinderreumatologie en -immunologie

Transitie Toolkit

Klik op het onderstaande icoon om direct naar de vernieuwde Transitie Toolkit te gaan

Naar aanleiding van twee focusgroepen die in het voorjaar van 2022 zijn gehouden, waar in totaal meer dan 25 zorgprofessionals en jongeren met affiniteit met transitiezorg hebben deelgenomen, is de inrichting en vindbaarheid van de toolkit gewijzigd. U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in de vernieuwde Transitie Toolkit!

Nog niet alle tools zijn op dit moment herschreven of ontwikkeld. Omdat wij de tools ontwikkelen samen met mensen in het werkveld duurt dit soms wat langer. Hier blijven we de komende tijd hard aan werken. Wanneer een tool is toegevoegd dan kunt u dat ook lezen in een nieuwsberichtje op deze website.

Opzetten van een transitiepoli in 7 stappen

Klik op het onderstaande icoon om direct naar het stappenplan te gaan

Tegelijkertijd met de vernieuwing van de Transitie Toolkit is het oorspronkelijke ’10 stappenplan’ om een transitiepoli op te zetten herschreven naar een ‘7 stappen plan’. Tijdens de focusgroepen in dit voorjaar met professionals en jongeren  zijn ook deze stappen uitgebreid aan de orde gekomen. Vele tips die werden gegeven zijn uiteindelijk verwerkt in dit nieuwe stappenplan. Er is ook een duidelijke link met de tools uit de vernieuwde Transitie Toolkit gemaakt.

Podcastserie over transitiezorg

Klik op het onderstaande icoon om direct naar alle afleveringen van de podcast te gaan

Met gepaste trots hebben wij de podcastserie waarin transitiezorg van vele kanten wordt belicht, tijdens het online symposium op 1 juni j.l. gepresenteerd. Deze serie is ontwikkeld in de aanloop naar dit symposium en sluit naadloos aan op de ‘Kwaliteitsstandaard Transitiezorg’ Vele professionals, jongeren en onderzoekers hebben hun medewerking verleend en delen hun mening en expertise in één van de vijf afleveringen van de podcast.

Praatplaat Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg

Klik op het onderstaande icoon om direct de praatplaat te bekijken

Ook de ‘Praatplaat Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg’ is een product dat voortkomt uit het project ‘Goede voorbeelden in transitiezorg’ en die wij hebben gelanceerd tijdens het Online symposium. Op de praatplaat is het transitieproces dat de jongere meemaakt visueel weergegeven en kan door professionals worden ingezet als extra hulpmiddel om transitiezorg binnen de organisatie of bij de jongere zelf (en zijn/haar) ouders op de kaart te zetten.