Er komt veel kijken bij de overstap (transitie) van kinderzorg naar volwassenenzorg. In de kinderzorg gaan je ouders nog vaak mee naar afspraken met je zorgverleners en helpen ze je om te gaan met je aandoening. Ze helpen je met keuzes maken over je zorg en helpen je herinneren aan het nemen van je medicijnen. In de volwassenzorg wordt er verwacht dat je zelf je zorgtaken regelt. Dit betekent dat je zelf zorgt dat je zelf het gesprek houdt met je zorgverlener, je eigen beslissingen maakt over je zorg en zelf verantwoordelijk bent voor je medicijnen.

Tijdens de transitie kun je leren om met deze verandering om te gaan. Je leert de verantwoordelijkheid over je zorgtaken over te nemen van je ouders. Hoe zelfstandig jij jezelf vindt en hoe zelfstandig je ouders je vinden kan verschillen. Met de test, klaar voor de overstap kan duidelijk worden in hoeverre jullie vinden dat jij klaar bent voor de overstap naar volwassenzorg.

TIP
Doe zelf de test voor jongeren en vraag je ouders het testje te doen voor ouders. Vergelijk de uitkomsten en bespreek deze met elkaar. Waarom denken je ouders en jij er anders over? Wat kunnen jullie doen om de verschillen op te heffen?